English transtlation flag/ Engelse vertaalvlag

Het ontstaan van de Bijbel

HSV Preacher Bijbel, edge lined, door Royal Jongbloed
HSV Bijbel, edge lined door Royal Jongbloed, te Heerenveen.

Wij vinden het doodnormaal dat we naar een winkel kunnen gaan om een Bijbel te kopen of om op internet online een Bijbel te lezen, of via een App, of dan wel een Bijbel in zijn geheel te downloaden voor offline gebruik. Sommigen hebben zelfs een hele stapel Bijbels in hun boekenkast verzameld, soms zelfs zonder er ooit maar één helemaal gelezen te hebben, zich onbewust zijnde van de luxe positie die men daarmee eigenlijk heeft. Zo vanzelfsprekend en gemakkelijk toegankelijk als het nu is, is dat namelijk eeuwen lang totaal niet geweest. Lange tijd moesten mensen het doen met afbeeldingen op gebrandschilderde ramen in kerken of vormen van allerlei schitterend houtsnijwerk. De Bijbel zelf werd lange tijd alleen maar voorgelezen in het Latijn. De Bijbel was niet voor het gewone volk en alleen de kerk en diens priesters werden geacht de Bijbel voor te lezen en uit te leggen. Ook was het zo, voor de uitvinding van de boekdrukkunst er maar relatief weinig Bijbels in omloop waren, omdat men volstrekt afhankelijk was van handmatige kopiëring. Het valt bijna niet meer voor te stellen dat een boek waarvan de oudste delen minstens 3400 jaar oud zijn gedurende het grootste deel van zijn bestaan afhankelijk is geweest van vermenigvuldiging door overschrijven. Dat doet al snel het vermoeden rijzen dat de Bijbel dan wel vol met fouten moet zitten, maar toch zullen we zien dat dit, door de uiterst zorgvuldige wijze waarop dit gebeurde, juist niet het geval is (zie menu-items links). De oudste delen van de Bijbel zijn ontstaan toen het volk Israël bij de berg Sinaï was aangekomen (ca. 1400 v. Chr.), na de spectaculaire uittocht uit Egypte.