English translation flag

Over de vertalingen

Niet-aansprakelijkheidsverklaring m.b.t. de automatische vertaalfunctie op deze website: De automatische vertaalfunctie (het dropdown menu hierboven) kan onbedoelde fouten veroorzaken. De originele teksten van deze website zijn geschreven in de talen Nederlands(NL) en Engels(EN). Deze tweetalige teksten zijn te benaderen door op de vlag, uiterst rechts, te klikken. Men dient zich ten allen tijde goed te realiseren dat een keuze via het drop-down menu slechts een automatisch gegenereerde vertaling weergeeft, en deze dus, in meer of mindere mate, gecorrumpeerd kan zijn. De kans is zelfs vrij groot. De originele bedoelde teksten (NL/EN) zijn daarom altijd de betere teksten in vergelijking tot de teksten die automatisch gegenereerd zijn en verdienen daarmee de absolute voorkeur. Men dient de originele teksten te raadplegen om te kunnen beoordelen wat de auteur precies bedoelde. Wees daarvan bewust en houdt mij daarvoor a.u.b. niet aansprakelijk.

Toch heb ik het wenselijk geacht om een algemene vertaalfunctie toe te voegen, daar deze automatische vertaalfunctie niet alleen steeds beter wordt (wordt continu geupdate en verbeterd), maar ook biedt dit de mogelijkheid om de website in veel meer talen te lezen en te begrijpen (wat anders onmogelijk zou zijn). Bij twijfel over een betekenis kan altijd één van de originele talen geraadpleegt worden (Engels/Nederlands). Er zal dan hopelijk wel iemand te vinden zijn die ten minste de originele Engelse taal begrijpt en eventueel kan uitleggen. Dus met andere woorden; in mijn beleving wegen in dit geval de nadelen niet op tegen de voordelen.

Dus, heeft men, vanwege de gevolgen van de bouw van de toren van Babel (Genesis 11: 7-9), toch een andere niet-originele taal nodig, dan start men met één van deze twee talen (nogmaals; vlag uiterst rechts). Dan kiest men vervolgens, via het drop-down menu, de gewenste taal/vertaling uit. Standaard zijn de 2 originele talen (NL/EN) uitgesloten van het dropdown menu, behalve als er tijdelijk geen originele Engelse vertaling door mij is toegevoegd; dan kan men een autmotatische Engelse vertaling via het dropdown menu gebruiken. Als men weer terug wil keren naar één van de twee originele talen, van waaruit men begon, dan moet men, in dit geval, het dropdown menu gebruiken. Dat is nodig, omdat men zich nog steeds op de pagina van een betreffende taal bevindt vanwaaruit men gestart is, en men dan dus niet via de vlag (uiterst rechts) terug kan keren naar die taal, want via de vlag zou dan de andere standaard taal geselecteerd worden en niet dezelfde taal van de betreffende pagina. Het klinkt ingewikkeld, maar bij het uitproberen valt dit wel mee, omdat het zich ook grotendeels vanzelf uitwijst.

Navigatie instructie:
Iedere keer als u op een menu-item klikt in het menu links (top-niveau), dan wordt er een nieuwe pagina geopend met weer een nieuw menu met eventueel submenu-items (nooit meer dan 3 niveaus diep). Het hoofdmenu links bevat dus de hoofdthema's en als u op een van die items klikt komt u op de landingspagina van één van de hoofdthema terecht, waarin de onderwerpen/thema's daarvan weer via een nieuw menu zichtbaar worden, met ook weer mogelijk subthema's. (Ik heb hier voor gekozen om de pagina's zo leesbaar en overzichtelijk mogelijk te houden). Aan de bovenkant en onderkant van iedere pagina bevinden zich broodkruimelnavigatie menu's, waarmee u altijd direct kunt zien waar u zich bevindt op de website en waarmee u bovendien altijd gemakkelijk kunt terug keren naar bovenliggende pagina's uit het betreffende broodkruimelpad; helemaal terugkeren kan door op 'Thuis' te klikken, in het menu links dan wel via het broodkruimelpad.