English translation flag

Welkom thuis!

Schets van de verloren zoon door Rembrandt, ca. 1636. Teylers museum, Haarlem.
Schets van de verloren zoon door Rembrandt, ca. 1642. Teylers museum, Haarlem.
Welkom op de thuispagina van deze website die gaat over alles wat te maken heeft met het christelijk geloof. In dat geloof draait het in de eerste plaats om Jezus, die gezegd heeft: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij (John 14:6). Die uitspraak komt tot uitdrukking in het logo, waar de volgende Latijnse woorden worden gebruikt:

Via=Weg, Veritas=Waarheid en Vita=Leven

Die woorden vormen samen een kruis om aan te duiden dat de Here Jezus voor ons aan het kruis stierf en dat de weg via het kruis, via Jezus, die op dat kruis voor onze zonden stierf en voor ons de prijs betaalde, de enige weg tot behoud is, waardoor wij leven kunnen krijgen. Dat zijn nog al stellige uitspraken en deze website probeert op een rationele manier zo duidelijk mogelijk te maken waarom de auteur daar volledig achter staat en daar zelf ook volkomen van overtuigd is. Deze website is bedoeld om te informeren en te overtuigen, alhoewel ik me er ter dege van bewust ben, dat dit zonder het werk van de Heilige Geest onmogelijk is. Hij is degene, die aan iemands hart werkt, en enkel en alleen Hij is Degene die iemand tot overtuiging brengt en kan brengen. Ik kan alleen de argumenten zo helder mogelijk aandragen, wat wellicht en hopelijk een invalshoek zal bieden die de lezer tot nu toe nog niet zo gezien heeft. Niets werkt echter sterker dan Gods woord zelf te laten spreken (Hebrews 4:12) en dat zal ik dan ook veelvuldig doen. Hopelijk brengt dit alles, bij u als lezer, een proces op gang, waarbij het licht opgaat in uw hart, mocht dat nog niet het geval zijn, en uw verduisterd verstand wordt verlicht (Romans 1:20-22, Ephesians 4: 17-18), en u, net als de verloren zoon, 'thuis' mag komen en de vrede en relatie met God, uw maker, hersteld zal worden. Dan komt u werkelijk thuis bij degene die sprak: Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven.(Matthew 11:28)

Digitale Bijbel nodig? Zie hier en download wat u maar wilt.